blog thumb 12.03.2023
  • Krc Danışmanlık

“VERGİ AFFI''  ve “VERGİ YAPILANDIRMASI” OLARAK BİLİNEN 7440 SAYILI KANUN.

12 Mart 2023 Tarihli ve 32130 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Vergi affı” ve “vergi yapılandırması” olarak bilinen 7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

Devamını Oku
blog thumb 15.02.2023
  • Krc Danışmanlık

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı yayımlandı. 15.02.2023

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı kurumsal web sitesinde ''Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı'' başlıklı 15 Şubat 2023 tarihli bir duyuru yayımlandı.

Devamını Oku
blog thumb 07.02.2023
  • Krc Danışmanlık

Yurt Dışından Gönderilen Yardım Malzemelerin Gümrük İşlemlerine İlişkin Duyuru.

Ticaret Bakanlığı resmi web sitesinde 07.Şubat 2023 tarihinde Yurt Dışından Gönderilen Yardım Malzemelerin Gümrük İşlemlerine İlişkin Bir Duyuru yayımladı.

Devamını Oku
blog thumb 02.02.2023
  • Krc Danışmanlık

Alkollü İçkilerin İç ve Dış Tic. İlişkin Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik.

02 Şubat 2023 Tarihli ve 32092 Sayılı Resmî Gazete'de ''Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' yayımlandı.

Devamını Oku
blog thumb 01.02.2023
  • Krc Danışmanlık

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) de Değişiklik. (İhracat: 2023/1)

01 Şubat 2023 Tarihli ve 32091 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1) ile 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşlem

Devamını Oku
blog thumb 01.02.2023
  • Krc Danışmanlık

Antrepo beyannameleri  Kağıtsız ortamda düzenlenmeyecek 01.02.2023 İtibariyle.

Bilindiği üzere 03.01.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3'üncü maddesi uyarınca 01.02.2023 tarihi itibarıyla antrepo beyannameleri kağıt ortamında düzenlenmeyecek olup beyanname e

Devamını Oku