YYS / OKS Danışmanlık Hizmetleri

Ticaret Bakanlığı tarafından tanınan YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü), Uluslararası adı ile Authorized Economic Operator (AEO), gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan güvenilir firmalara yukarıda bahsedildiği gibi gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar tanıyan ve uluslararası geçerliliği olan prestijli bir statüdür. Bu statü firmalara operasyonlarını etkin yürütme açısından ciddi bir maliyet ve zaman avantajı yaratmaktadır. YYS sahibi firmalar, karşılıklı tanıma anlaşmaları sayesinde belgenin uygulamada olduğu diğer ülkelerde de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanır, daha çok tercih edilirler.

KRC Danışmanlık, YYS alanında ileri uzmanlık düzeyi ve geniş deneyim birikimini temsil eden güçlü kadrosu ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin getirdiği kolaylıklardan yararlanmak isteyen dış ticaret şirketlerinin;

•    İç kontrol süreçlerini YYS’ye uygun hale getirerek gerekliliklerinin sağlanmasında, 
•    Belge başvurusu kapsamında kendilerine her türlü danışmanlık hizmetlerinin verilmesinde,

YYS sahibi dış ticaret şirketlerinin ise;

•    Sahip oldukları statünün risklere karşı korunması ve devamlılığının sağlanması kapsamında sürekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesinde,
•    Belge sahibi olduktan sonra her yıl almaları zorunlu oldukları eğitim kapsamında, deneyimli ve yetkin Gümrük Müşavirleri tarafından eğitime tabi tutulmasında,
•    Yıllık Faaliyet Raporunun düzenlenmesinde, 
•    Son 1 yıl içerisinde işlem gören beyannamelerinin örnekleme yöntemi ile denetlenip rapor halinde sunulmasında,
•    Her 5 yılda bir yapılması gereken belge güncelleme dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve yerinde izleme denetimlerine hazırlık aşamalarında,

mevzuat çerçevesinde ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra, Gümrük Yönetmeliğinde belirlenmiş koşulları sağlayan, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere talep etmeleri ve istenen koşulları taşımaları durumunda OKS (Onaylanmış Kişi Statüsü) verilmektedir. KRC Danışmanlık, değerli müşterilerine Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) alımı konularında da danışmanlık hizmeti vermekte, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sonradan kontrol denetimi kapsamında planlı veya plansız yapılan denetimlere hazırlık sağlanması adına, Ticaret Bakanlığı  müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek sonradan kontrollere hazırlık denetimi yaparak firma yönetimlerine raporlama hizmeti vermektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Sağlayabileceği Kolaylıklar

1. Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar ;

•    İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),
•    İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme),
•    İthalatta yerinde gümrükleme (ithalat eşyasını ithalat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),
•    İzinli alıcı (transit eşyasını varış gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerine sevk edebilme),
•    Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme,
•    Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme,
•    Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,
•    Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR.MED Fatura Beyanı düzenleyebilme,
•    Eksik belgeyle beyanda bulunabilme,
•    Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın, taşıt üstü işlemden yararlanabilme,
•    Eksik belge ile beyan ve taşıt üstü işlem kolaylığının bir arada kullanılabilmesi,
•    Gümrük yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyanın ithalinde 6 ay öncesine kadar alınmış tahlil raporu ibraz edebilme,
•    Gümrük yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyayı tahlil sonuçları alınmadan teslim alabilme,
•    Konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevlerini konşimento ibrazından önce teslim alabilme,
•    Ayniyat tespitine ilişkin Bakanlıkça yapılacak farklı düzenlemelerden faydalanabilme.

2. Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylıklar ;

•    İthalatta ve ihracatta eşya muayenesi ve belge kontrolünün olmadığı hat olan yeşil hatta işlem görebilme,
•    Taşıt üstü işlemlerde de yeşil hattan yararlanabilme,
•    Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme,
•    Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde, bu işlemleri öncelikle gerçekleştirebilme.

3. Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar ;
•    Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme,
•    Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerine daha az tabi tutulabilme,
•    Emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin yapılacak olması halinde, bu kontrolleri öncelikle gerçekleştirebilme,
•    Sınır kapılarından öncelikli geçiş yapabilme.