Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

Genel ekonomi politikasının en önemli uygulama araçlarından biri olan Teşvikler; ekonomik birimleri belirli davranışlara yönlendirmeyi amaçlayan  ülkenin ekonomik büyümesi kalkınması ve istihdamın artması adına kamu tarafından yatırımcı ve girişimcilere yapılan yatırımlar çeşitli yöntemlerle verilen maddi manevi destekler özendirmeler olarak tanımlanabilir. Teşvik sisteminin ve politikalarının temelde amacı ise; tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak stratejik yatırımların özendirilmesi, doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Bu çerçevede yatırım teşvikleri de toplam yatırım hacminin artırılarak üretimin ve istihdamın artırılması, sektörel gelişimin sağlanması, geri kalmış bölgelerin geliştirilmesi gibi amaçlarla gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde sıkça kullanılmaktadır. Türkiye’de de yatırım teşvikleri, ekonomi politikasının güçlü bir enstrümanı olarak uzun yıllardan beri yaygın bir şekilde kullanılmakta genel teşvik sisteminin omurgasını oluşturmaktadır.

KRC Danışmanlık, sürekli güncellenen çok sayıdaki teşvik ve devlet yatırımlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip etmekte, müşterilerinin teşvik ve devlet desteklerinden en kapsamlı şekilde yararlanmasını sağlamak maksadıyla çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütmektedir. Destek sağlayan birimlere yapılacak resmi başvuruların gerçekleştirilmesinden, yapılacak hazırlık çalışmalarının yönlendirilmesine, teşviklerin uygulama ve sonuçlandırma aşamalarından, süreç sonrası destek hizmetlerine kadar tüm aşamalarda verdiği danışmanlık hizmetleriyle KRC Danışmanlık sektörde öne çıkmakta, müşterilerinin her daim yanında olmaktadır.

Kurumumuz tarafından teşvik kapsamında verilen destek hizmetleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi
Türkiye’de yatırım yapma amacıyla yola çıkan müşterilerimize maksimum fayda ile Yatırım Teşvik Danışmanlığı sağlamaktayız. Hizmetimiz kapsamında aşağıdaki konularda destek verilmektedir;
•    Stratejik Analiz & finansal modelleme
•    Yatırım Teşvik Belgesi  Alımı 
•    Danışmanlık
•    Revize
•    Check-Up
•    Kapama

İhracat Destekleri
İhracat teşvikleri ve destekleri firmaların ihracatlarını artırmaları, sürdürülebilir bir ihracat yapısına kavuşmaları için verilmektedir. Hizmetimiz kapsamında aşağıdaki konularda destek verilmektedir;
•    Yurt Dışı Pazara Giriş Desteği 
•    Reklam,Tanıtım ve Pazarlama Desteği
•    Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer Katılım Desteği
•    Belge/Sertifika/Akreditasyon Desteği
•    Turquality ve Markalaşma Desteği

Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri 
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programlarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimcilerin yeni ürün ve hizmet üretmelerini sağlamaktır. Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir. KRC Danışmanlık, proje ve şirket alt yapısını değerlendirerek Ar-Ge Projesi geliştirilmesine doğrudan destek vermektedir. Bu kapsamda yapılan başlıca çalışmalar şunlardır;
•    Ar-Ge Merkezi Kurulum Desteği
•    Tasarım Merkezi Kurulum Desteği
•    Vergisel Avantajlar (Ar-Ge İndirimi / Sigorta Primi Desteği / Damga Vergisi Teşviki 
•    Ar-Ge Hibe Programları

Check Up Hizmetimiz
Yatırım teşvik, ihracat, ar-ge ve inovasyon destekleri ve diğer avantaj sağlayan destek uygulamalarından yararlanma uygunluğunun değerlendirildiği, uygun teşviklerin tespit edildiği detaylı olarak analiz edildiği check-up hizmetlerimiz müşterilerimize ve bize yapılacak faaliyetlerin planlama ve uygulanmasında büyük yararlar sağlamaktadır.