Antrepo beyannameleri  Kağıtsız ortamda düzenlenmeyecek 01.02.2023 İtibariyle. 01.02.2023

Antrepo beyannameleri  Kağıtsız ortamda düzenlenmeyecek 01.02.2023 İtibariyle.

  • Krc Danışmanlık

Bilindiği üzere 03.01.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3'üncü maddesi uyarınca 01.02.2023 tarihi itibarıyla antrepo beyannameleri kağıt ortamında düzenlenmeyecek olup beyanname eki belgelerin tamamen elektronik olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

Bu kapsamda Bakanlığımız Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 2023/1 Sayılı Genelgesi ile de e-Antrepo Beyannamesine ilişkin satış tutarı belirlenmiş olup, https://destek.ticaret.gov.tr/duyurular/e-antrepo-beyannameleri-hakkinda internet adresinde konuya ilişkin duyuru yer almaktadır.

Antrepoda Kağıtsız Beyanname uygulaması kapsamında antrepo beyannamelerinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında beyan edilmiş ancak taranarak sisteme yüklenmemiş olan belge bulunması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemesine yönelik düzenleme çerçevesinde antrepo beyannamesinde taranmamış belge bulunması halinde söz konusu belgenin taranıp sisteme yüklemesi yapılıncaya kadar antrepo beyannamesi "teslim alınmış" statüde kalacaktır.
 
İlgili yazı için lütfen tıklayınız.

Tüm Haberler