Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) de Değişiklik. (İhracat: 2023/1) 01.02.2023

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) de Değişiklik. (İhracat: 2023/1)

  • Krc Danışmanlık

01 Şubat 2023 Tarihli ve 32091 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1) ile 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklendi. Eklenen geçici madde ile  01.02.2023 tarihinden önce ve 1/1/2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine 6 (altı) ay içerisinde müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

Tebliğ için tıklayınız.

Tüm Haberler