Gümrük Mevzuat Danışmanlığı Hizmetleri

Gümrük mevzuatı hemen her ülkede sürekli değişim ve gelişim gösteren, şartlara ve koşullara göre güncellenen bir mevzuattır. Bizim ülkemizde de Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Ürün Güvenliği ve Denetimi, Haksız Rekabet, İthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulamaları, Kaçakçılıkla Mücadele vb. gümrük mevzuatı ve uygulamaları sürekli olarak değişiklik göstermekte ve güncellenmektedir. Bunun bilincinde olan ve ülkemizde yatırım yapmak isteyen uluslararası şirketler başta olmak üzere dış ticaret  şirketleri, ülkemiz mevzuatı ve uygulamaları hakkında önceden bilgi sahibi olmak, hangi gümrük rejimlerini uygulayacaklarını belirlemek ve buna göre alt yapı ve personel ihtiyaçlarını dizayn etmek isterler. Bu anlamda, gümrüklerde tatbik edilen mevzuatlar ve bu mevzuatların uygulamalarında yaşanan gelişmeler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan şirketimiz KRC Danışmanlık Mevzuat Departmanı bu değişiklikleri en iyi ve en hızlı şekilde takip ederek müşterilerine bildirmekte, geniş kapsamlı değişikliklerde eğitim ve seminerler düzenleyerek müşterilerini kapsamlı bilgilendirmektedir.

Günümüzde rekabetin yoğun yaşandığı, iş süreçlerinin oldukça karmaşık ve heterojen yapıya sahip olduğu dış ticaret ve gümrük sektöründe başarı, en temelde eşyanın en düşük maliyetle en doğru ve hızlı şekilde tüketicinin veya üreticinin istediği yere zamanında teslim edilmesine bağlıdır. Ancak insan, hayvan ve bitki sağlığının ve çevrenin korunması veya başka gerekçelerle tarife ve tarife dışı engeller uygulamaya konularak eşyanın pazara girişi gümrükte engellenebilir. Bu nedenle eşyanın gümrükte her hangi bir engelle karşılaşmadan planlanan zamanda piyasaya sunulabilmesi için mevcut ikili veya çok taraflı anlaşmaların ve mevcut yasaların verdiği hakların kullanılarak eşya gümrüğe ulaşmadan gerekliliklerin belirlenmesi, iş süreçlerinin planlanması, uygulamaya konulması şarttır. Mevzuat danışmanlığı hizmetlerinin ve dolayısıyla KRC Danışmanlık 'ın önemi de tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Gümrük işlemlerinde firmaların olduğu kadar firma yetkililerinin de devlet nezdinde çok büyük sorumluluklarının olduğu göz önüne alındığında doğru bilgi belge ile kanun ve kurallara uygun planlı programlı hızlı ve sorunsuz iş yapan gümrük iş işlem ve uygulamalarında tecrübeli bir danışmanlık şirketinden alınan gümrük mevzuat danışmanlığı hizmetlerinin, alan kişi kurum ve kuruluşlara rekabet üstünlüğü ve verimlilik anlamında çok önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Bu gerçekten hareketle, Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuat Danışmanlığı hizmetlerini şirketimiz KRC Danışmanlık’ tan alan çok uluslu şirketler başta olmak üzere kurumsal şirketler, gümrüklerde tatbik edilen mevzuatlar ve bu mevzuatların uygulamalarında yaşanan gelişmeler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur ve bu bilgiyi zamanında ve doğru kullanmak suretiyle rekabet üstünlüğü elde ederler.

KRC Danışmanlık, deneyimli müşavir ve danışman kadrosuyla Türk ve Dünya ekonomisine yön veren seçkin kuruluşlara uzun yıllardır profesyonel gümrük ve dış ticaret alanlarını kapsayan güncel mevzuat ve danışmanlık hizmetlerini başarıyla sunan, ülkemizde yatırım yapmak, ticaret yapmak isteyen çok uluslu şirketler başta olmak üzere kurumsal şirketlere, uzun yıllardır verdiği profesyonel dış ticaret ve gümrük danışmanlığı hizmetleriyle sektörde öne çıkan, tecrübe ve bilgi birikimi yüksek bir kuruluştur.

KRC Danışmanlık’ın sunduğu mevzuat danışmanlığı hizmetleri arasında başta aşağıdaki başlıklar olmak üzere bir çok danışmanlık hizmetleri yer almaktadır.

•    Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı kapsamında müşterilerimizin sorularına cevap vermek sorunlarına çözüm üretmek,
•    İthal veya ihraç edilecek eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu (GTİP) ve gerekliliklerini  tespit etmek,
•    Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) çıkartmak,
•    Bağlayıcı Tarife Bilgisi dışında kalan kimyasal maddelere tarife bilgisi almak,
•    Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında müşteri taleplerine rehberlik yaparak görüş ve önerilerde bulunmak,
•    Yetkilendirme yapılması durumunda uzlaşma toplantılara katılmak ve uzlaşma tutanaklarını imzalamak,
•    TSE/CE Tareks ve diğer uygunluk değerlendirmesine tabi işlemlere ilişkin mevzuat desteği vermek,
•    Avrupa Birliği-Türkiye Ortak Mevzuatı  kapsamında müşterilerimizin sorularına cevap vermek,
•    Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı kapsamında müşterilerimizin sorularına cevap vermek sorunlarına çözüm üretmek,
•    Müşterilerimizin gümrük idareleri ile ilgili gümrük vergilerinden kaynaklı oluşan ihtilaflı ek tahakkuk ve para cezalarına karşı, gümrük mevzuatında öngörülen İDARİ İTİRAZ prosedürlerini gerçekleştirmek, yapılan  itirazların müşteri aleyhine karara bağlanması durumunda, idari işlemin iptali için İDARİ YARGI nezdinde dava açılması.