Yurt Dışından Gönderilen Yardım Malzemelerin Gümrük İşlemlerine İlişkin  Duyuru. 07.02.2023

Yurt Dışından Gönderilen Yardım Malzemelerin Gümrük İşlemlerine İlişkin Duyuru.

  • Krc Danışmanlık

Ticaret Bakanlığı  resmi web sitesinde 07.Şubat 2023 tarihinde Yurt Dışından Gönderilen Yardım Malzemelerin Gümrük İşlemlerine İlişkin Bir Duyuru yayımladı.  Anılan duyuruda; deprem nedeniyle zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak veya kullanımlarına sunulmak üzere yurt dışından gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşyanın

-  Kamu kurum ve kuruluşlarına
-  Kamu yararına çalışan derneklere
-  Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara

gönderilmesi durumunda gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın  ithal edilmesi mümkün bulunduğu,  

İlgili Bakanlıklarca koordinasyonun düzenli yapılabilmesini teminen bu kapsamda gelen eşyanın aşağıda sayılan kurum/kuluşlardan herhangi birinin adına gönderilmesinin gerektiği duyuruldu.

AFAD
Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için;

Varsa taşıma belgesinin
Eşya listesinin  (aşağıdaki örneğe uygun olarak)

geldiği gümrük idaresine sunulması yeterli olacaktır.

Kaynak:Ticaret Bakanlığı resmi web sitesi

Duyuru için tıklayınız.

Tüm Haberler