Çalışma Modelimiz

"Danışman" unvanı, bir şirkete veya bireye rehberlik ve tavsiye sağlamak, doğru karar aldırmak için uzmanlık bilgisini kullanan bir kişiyi temsil eder. Danışmanların temel amaçları ve hedefleri uzmanlıklarını kullanarak müşterilerinin sorularına yanıtlar bulmak, çözümleri belirlemek ve önerileri özetlemektir. Danışmanlık firması ise, uzmanlık alanındaki danışmanlık hizmetlerini verimli bir şekilde rehberlik ve tavsiye yoluyla sağlayan deneyimli uzmanlardan oluşan bir işletmeyi temsil eder. Bu hizmetler, bir şirketin temel hedeflerine ulaşması, performans ve yeteneklerini en üst düzeye çıkarması için desteklenmesini amaçlamaktadır.

Profesyonel danışmanlardan oluşan kadrosuyla KRC Danışmanlık, her işletmenin kendine özgü iş süreçlerinin yönetim yapısının kültürünün alışkanlıklarının olduğunu gözeterek tüm çalışmalarında, müşterilerinin kişiliğine uygun kendi öz gücüyle uygulayabileceği sürdürülebilir ölçülebilir sistemler kurmakta, deneyimlerini müşterilerinin ihtiyaçlarıyla birleştirmekte, başarıya giden yolu müşterileriyle birlikte tasarlamaktadır.

KRC Danışmanlık olarak bu sistemlerin kurulma ve uygulama sürecinde aşağıdaki adımları takip ediyoruz. 

1- Gizlilik anlaşması yapıyoruz.
Çalışmalarımıza, karşılıklı olarak yasal bir sözleşme imzalayarak başlıyoruz. Çünkü ticari sırlarınızın iş yaşamınız için ne derece kıymetli olduğunu biliyoruz. Ticari sır kavramını; "Müşterilerimizin faaliyet alanı ile ilgili rakiplerince bilinmemesi ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması gereken şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, pazar payları, müşteri potansiyeli, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerden oluşur." şeklinde tanımlıyor ve hiçbir durumda açıklamıyor, kullanmıyor ve üçüncü şahıslarla paylaşmıyoruz.

2.Güncel durumunuzu, ihtiyaçlarınızı analiz ediyoruz.
İşletmelerin bir iyileştirme sürecine alınmasından önce, güncel durumun mevcut problemlerin ve ihtiyaçların, gerçekçi bir tanımının yapılması, yapılacak çalışmaların başarısına için gereklidir. Bu nedenle, şirket ortak, yönetici ve çalışanlarınız tarafınızdan beyan edilen ihtiyaçlarınızı, uzman gözüyle inceleyerek birlikte bir değerlendirme yapıyoruz. Bu süreç sonunda; danışmanlık ihtiyaçlarınızın detaylı bir analizi yapılmış, mevcut sorunların / ihtiyaçların karşılıklı mutabakatı sağlanmış, varsa bilinmeyen diğer aksaklıklar hakkında farkındalık sağlanmış ve uygulanacak çözümlerin geliştirilmesi için sağlıklı bir ortam tesis edilmiş oluyor.

3.İhtiyaçlara uygun stratejiler geliştiriyor, bir uygulama planı hazırlıyoruz.
İhtiyaç Analiz çalışmasından elde ettiğimiz verileri, işletmenin iş hedeflerine ve sektöründeki rekabet gücüne tesirleri açısından değerlendirerek uygulanacak çözümleri geliştiriyoruz. Böylece, işletmenin kendi öz gücüyle uygulayabileceği, sürdürülebilirliği olan çözüm yollarını buluyoruz. Üretilen çözümleri sizinle paylaşıyor, değerlendiriyor, başarıya tesir edebilecek öngörülebilen hususlar konusunda görüş alış verişinde bulunuyor ve üzerinde karşılıklı mutabakata varmaya müteakip bir uygulama planı hazırlıyoruz.

4.Üretilen çözümlerin işletme bünyesine uydurulması çalışması yapıyoruz.
Doğru çözümlerin üretilmesinin önemli olduğu kadar, bunların hayata geçirilmesinin de önemli olduğuna ve dikkatle icra edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu gerçekten hareketle; uygulama aşamasında sizinle birlikte çalışıyor, anlatıyor, yaparak gösteriyor ve uygulamanıza refakat ediyoruz. Ortaya konulan her tedbirin, işletme tarafından uygulanabilir olmasına, benimsenmesi üzerine titizlikle çalışıyoruz.

5.Sonuçları ölçüyor, değerlendiriyoruz.
Yapılan her danışmanlık çalışması ile elde edilen sonuçların performansını ölçüyor, elde ettiğimiz bulguları değerlendiriyor, ihtiyaç duyulması halinde alınacak ilave tedbirleri tespit ederek uygulama planlarında değiştirmeler yapıyoruz.

6. Sürecin uzun vadeli aşamalarında da yanınızda oluyoruz. 
Birlikte belirlediğimiz çalışma planlarında belirlenen modelin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi sürecine de eşlik ediyor, bu sürecin uzun vadeli aşamalarında da yanınızda oluyoruz. Bu süreçte müdahale gerektiren durumlarda görüş ve önerilerimizi sizinle paylaşıyor, uygulama desteğimizi sunmaya devam ediyoruz.