Eğitim Danışmanlığı Hizmetleri

Grup şirketlerimizde görev yapan çalışanlarımızın mesleki gelişimine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamaları hayata geçirmek için KRC Danışmanlık bünyesinde oluşturduğumuz KRC Akademi ile başlayan eğitim faaliyetlerimiz zaman içerisinde çalışanlarımızla birlikte işbirliği içerisinde olduğumuz müşterilerimiz/personelleri ve kendisine dış ticaret ve gümrük sektöründe yer bulmak isteyen meslek adaylarına periyodik olarak düzenlenen Gümrük ve Dış Ticaret eğitim organizasyonlarıyla farklı bir boyut kazanmıştır. Düzenlenen kurum içi ve kurum dışı eğitim programlarıyla katılımcıların bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmaların yapılması, mesleki etkinliklerinin ve verimliliklerinin artırılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda organize edilen eğitimlerde  katılımcılara içerik bakımından zengin gümrük mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili bilgiler, lojistik ve gümrük olaylarında saha tecrübesi olan deneyimli profesyonellerden oluşan eğitmenler tarafından hem teorik hem de taktiksel anlamda verilmekte, yaşanmış örnekler gösterilmekte, gerçek deneyimler anlatılmaktadır. Gerek grup şirketlerimize özel, gerek genel katılıma açık eğitimlerimize katılan katılımcılardan gelen olumlu geri bildirimler verdiğimiz hizmetin doğruluğunu teyit etmekte, bizleri müşteri beklentilerinin ötesine geçme ve her koşulda daha fazlasını verme konusunda heyecanlandırmaktadır. 

Şirketimiz bünyesinde düzenlenen Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim Programlarına ait konu başlıkları aşağıdadır.

•    Dış Ticaretin Genel Tanıtımı
•    Teslim ve Ödeme Şekilleri
•    Temel Gümrük Uygulamaları
•    İthalat Mevzuatı ve Uygulamaları
•    İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları
•    Gümrük Mevzuatı ve Operasyon Süreci
•    Ürün Güvenliği Denetimi CE Uygulamaları
•    Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimi
•    Yatırım Teşvik Mevzuatı
•    Dış Ticarette Tarife ve Tarife Dışı Önlemler
•    Gümrük Tarife Uygulama ve Sınıflandırma Mevzuatı
•    Menşe ve Dolaşım Belgeleri
•    Kaçakçılık Mevzuatı
•    Serbest Bölgeler Mevzuatı
•    Kambiyo Mevzuatı
•    KDV, ÖTV Mevzuatı
•    YYS ve OKS mevzuatı
•    Sonradan Kontrolün Tanımı ve Kavramları
•    Gümrükte Hukuki ve Cezai Sorumluluklar

Bünyemizde ''YYS Kapsamında alınması zorunlu eğitimler'' de verilmektedir.

Şirketimiz bünyesinde düzenlenen yukarıda sıralanan eğitim başlıkları yanı sıra YYS sertifikası sahibi firmaların alması zorunlu eğitimlerden olan ve içeriği, ticareti yapılan eşyaya yönelik olarak oluşturulan, dış ticaret departmanında görevli personelin veya şirket bünyesinde dış ticaret departmanı bulunmuyorsa ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştiren personelin yılda en az bir kez alması ve sertifika tarihi göz önünde bulundurularak her yıl tekrarlanması zorunlu olan TEMEL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET MEVZUATI EĞİTİMİ  ile taşıma araçlarının kontrolünü gerçekleştiren depo sevkiyat personeli ile sürece dahil ise güvenlik biriminin alması ve en az üç yılda bir yenilenmesi gereken ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRİNDE EŞYANIN HAREKETLERİ İLE İLGİLİ RİSKLERE YÖNELİK OLARAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ EĞİTİMLERİ de şirketimizde görev yapan YYS alanında ileri uzmanlık düzeyi ve geniş deneyim birikimini temsil eden uzmanlar tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir.