Alkollü İçkilerin İç ve Dış Tic. İlişkin  Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte  Değişiklik. 02.02.2023

Alkollü İçkilerin İç ve Dış Tic. İlişkin Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik.

  • Krc Danışmanlık

02 Şubat 2023 Tarihli ve 32092 Sayılı Resmî Gazete'de ''Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' yayımlandı.Yayımlanan bu yönetmelikle;  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı, bazı maddelerine fıkralar eklendi, çıkarıldı, yönetmeliğe aşağıda belirtilen geçici maddeler eklendi.

- Süresi içerisinde dağıtım yetki belgesini yenilemeyen firmaların belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde, dağıtım yetki belgesi bedeli iki katı olarak tahsil edilerek belge yenilenecek, bu süre geçtikten sonraki başvurular yenileme kapsamında değerlendirilmeyecek.

- 5 cl den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek.

- Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilebilecek.

Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklendi.

GEÇİCİ MADDE 13- 5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemez ve ithal edilemez. Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemez.
 
GEÇİCİ MADDE 14- Bira hariç olmak üzere, cam haricindeki ambalaja sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemez ve ithal edilemez. Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemez.
 
İlgili Yönetmelik için lütfen tıklayınız.

Tüm Haberler